Sex på arbetstid
#35 Gravid och trans

#35 Gravid och trans

March 17, 2021

Det här avsnittet handlar om hur gravid och förlossningsvården kan bli mer inkluderande för hbtqi-personer. 

Gäst i programmet är Felicitas Falck som är läkare och forskar om män och ickebinäras erfarenheter av graviditet och förlossning. Senare i programmet gästas vi också av Therese Sandin, som är barnmorska och arbetar med föräldrastöd i projektet Regnbågsfamiljer i väntan. På den här hemsidan hittar du projektets superfina filmer om att vänta barn och bli förälder: https://bliforalder.rfsl.se/ .

 

  Felicitas_Falck_beskurenbtuli.jpg       IthereseMG_4130_komprimerad_h_rt_och_beskuren...

   Felicitas Falck                             Therese Sandin (Foto: Ulrika Campbell)

#34 BDSM

#34 BDSM

February 15, 2021

Vad har egentligen BDSM med vården att göra?

För att kunna ge bra vård behöver vi som vårdpersonal kunna skilja på när det handlar om gemensam njutning och samtycke och när det handlar om övergrepp och dåliga upplevelser.

Programmet gästas av Charlotta Carlström, doktor i socialt arbete, som har forskat om BDSM och ofta möter och svarar på hälso- och sjukvårdpersonalens frågor. Hur ska vi skilja på självskada, våld och BDSM? Hur vet vi att det finns ett samtycke? Vad är viktigt i bemötandet för att BDSM-utövare ska våga söka vård? Och hur ska vi ställa frågor på ett bra sätt?

 

Charlotta.jpg

Charlotta Carlström, doktor i socialt arbete vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. 

#33 Alzheimer och parrelationer

#33 Alzheimer och parrelationer

January 15, 2021

Vad händer med relationen när den ena partnern börjar glömma bort saker, går vilse och får svårigheter att uttrycka sig? 

Det här avsnittet handlar om Alzheimer och intimitet, sexualitet och relationer. Alzheimer är den allra vanligaste demenssjukdomen och ungefär 100 000 personer lever med sjukdomen i Sverige idag. 

Programmet gästas av Linn Sandberg som har intervjuat par där den ena personen lever med en Alzheimerdiagnos. I programmet får vi veta hur sexualiteten kan påverkas av en diagnos och vilken roll intimitet och sex kan ha i en relation som samtidigt hanterar en progressiv sjukdom. 

Programmet producerades i samarbete med RFSU.

 

Bild_4_fixad_av_Jennieb9zxa.jpg

Linn Sandberg är docent och lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola och har forskat om Alzheimer och relationer. 

 

#32 Sex på äldreboendet

#32 Sex på äldreboendet

December 16, 2020

Alla har rätt till en god sexuell hälsa. Även de som bor på ett äldreboende ska ges förutsättningar att kunna bejaka sin sexualitet. Där har personalen på boendet ett viktigt ansvar. Men hur långt sträcker sig det ansvaret? Och hur kan självbestämmande, ömsesidighet och integritet värnas?

Gäst i avsnittet är Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog och sakkunnig på RFSU. Suzann har under de senare åren haft ett stort fokus på äldre personers rätt till sexualitet och har både utbildat och genomfört intervjuer och fokusgrupper med personal inom äldreomsorgen.

Programmet  producerades i samarbete med RFSU.

 

Suzann_fixadaebs3.jpg

Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog och sakkunnig på RFSU.

Suzann har nyligen varit med och tagit fram skriften “Länge leve lusten – kropp och sex för seniorer”, som är producerad av RFSU i samarbete med pensionärsorganisationerna SKPF, SPF och PRO. Den kan beställas här:

https://rfsu.ineko.se/se/l%C3%A4nge-leve-lusten

 

#31 Sex efter prostatacancer

#31 Sex efter prostatacancer

November 17, 2020

Din patient har just fått ett besked om prostatacancer – vad ska nu hända med sexlivet?

Som vårdgivare kan du stötta de patienter som undrar. För det finns vägar till lust och njutning också efter behandlingen. I den här podden får du veta allt om hur den sexuella hälsan påverkas av sjukdom, operation, strålbehandling och hormonförändringar. Programmet gästas av Carina Danemalm Jägervall som är uroterapeut och sexualrådgivare. Vi pratar bland annat om prostatans funktion för sexualiteten och om orgasm utan erektion.

Programmet har producerats i samarbete med RFSU (www.rfsu.se). 

 

carina_med_mustasch_en_bild_redigerad87fpy.jpg

Carina Danemalm Jägervall, här iklädd mustasch som en del av #mustaschkampen som pågår under november för att öka kunskap om prostatacancer och bidra till forskning, utveckling och bättre vård.

 

#30 Klimakteriet

#30 Klimakteriet

October 18, 2020

Klimakteriet är en fas i livet som hälften av oss någon gång ska gå igenom. För en del är det en befrielse och för andra en sorg. En del har knappt några besvär alls och andra har så stora besvär att hela livet påverkas. I det här avsnittet pratar vi inte bara om torra slemhinnor, sömnsvårigheter och värmevallningar utan även om hur lusten och sexualiteten kan påverkas av att östrogenet sjunker i kroppen.

bild_p_anna_w_ngborg_podd_beskuren83edr.jpg

Programmet gästas av Anna Wängborg, barnmorska och vårdenhetschef på Kungälvs gynekologimottagning

 

#29 Sex och religion

#29 Sex och religion

September 15, 2020

Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen men för många är religion en stor del av vardagen. Hur påverkas sexualiteten av religion och tro? Vad behöver vårdpersonal veta om kopplingen mellan religion och sex för att bättre kunna förstå patienten och ställa rätt frågor?

I detta avsnitt pratar vi med Hanna Möllås som är leg. psykoterapeut, barnmorska och sexolog. Hanna har också en vidareutbildning i teologi och religionsvetenskap och möter ofta troende som har funderingar kring sex och samliv. 

hanna1.jpg

Hanna Möllås, leg. psykoterapeut, barnmorska och sexolog. 

#28 Sexuella biverkningar av läkemedel

#28 Sexuella biverkningar av läkemedel

August 17, 2020

Många av våra vanligaste läkemedel kan ge biverkningar som påverkar människors sexualitet. Det kan till exempel handla om torra slemhinnor i slidan, svårt att få stånd och minskad lust. Sexuella biverkningar kan ibland påverka sexlivet så mycket att en del personer helt slutar ta sina mediciner.

Hur kan vi informera och prata om sexuella biverkningar och hur kan vi hjälpa de som drabbas? 

I det här avsnittet medverkar Mats Holmberg som arbetar som androlog och endokrinolog på mottagningen ANOVA på Karolinska Universitetssjukhuset. 

biverkningar_fixad_bild8xqlz.jpg

Mats Holmberg, androlog och endokrinolog vid Anova

#27 SEXIT

#27 SEXIT

June 15, 2020

För några år sedan ledde smittspårningar av klamydia till olika hem för vård och boende, så kallade HVB. Man upptäckte då att en liten grupp ungdomar stod för en stor del av all klamydia. Det handlade om unga med stor sexuell ohälsa men som vården inte riktigt uppmärksammat tidigare. Den här upptäckten la grunden till SEXIT. 

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. I programmet medverkar Sofia Hammarström, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och doktorand vid Linköpings universitet. Sofia är en av grundarna till SEXIT och forskar även i projektet.

Här hittar du information om SEXIT:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/utbildningar/catch-up-sexit/

sofia.jpg

Sofia Hammarström, utvecklingsledare och doktorand

#26 Chemsex

#26 Chemsex

May 13, 2020

Det här avsnittet handlar om skadereduktion i relation till chemsex. Chemsex innebär att ta droger i sexuellt syfte, ett fenomen som har ökat i Sverige de senaste åren.

Vi har bjudit in socionomen Emil Briones Ahlén som är projektledare för Sveriges enda chemsexmottagning på RFSL Stockholm. Vi pratar om vad chemsex är, hur man minskar skadorna och vilken hjälp som finns att få.

Läs mer om chemsex och mottagningen här: https://sexperterna.org/fakta/chemsex/

 

Bild_p_Emil.jpg

Emil Briones Ahlén

Podbean App

Play this podcast on Podbean App