Sex på arbetstid
#47 Analsex

#47 Analsex

February 16, 2022

Analsex är en sexuell praktik som kan innebära väldigt olika saker och som kan ge njutning för många. Det är också en sexuell praktik som det kan finnas mycket föreställningar kring och som gör att vårdgivare kan känna sig osäkra kring vilka råd de kan ge till patienter. I det här avsnittet pratar vi om analsex med Per Andreas Persson som är sjuksköterska och sexolog på Sexualmedicinskt centrum. Vi pratar också med "Analkanalens beskyddare", Mattias Block som är överläkare och specialist inom kolorektal kirurgi. Med Mattias pratar vi om hur sexualiteten och förmågan att ha analsex kan påverkas av till exempel olyckor och tarmsjukdomar. 

 

Mattias_Block_beskurenaorb0.jpg      Anna_och_PAP_STUDIO_BESKUREN7i5r8.jpg

Mattias Block                                       Anna Skoglund och Per Andreas Persson

#46 Funktionalitet och rätten till sexuell hälsa

#46 Funktionalitet och rätten till sexuell hälsa

January 17, 2022

Hur funkar det att inleda relationer och skaffa barn om man är beroende av stöd och service enligt LSS? Och hur ska man våga inleda en intim relation om man inte har tillräckligt med stöd för att sköta sin egen hygien? Och vad spelar det för roll om det finns 100 personer på en bar som vill ligga med en, om man inte kan komma in på baren? I det här avsnittet gästas vi av Christine Bylund, doktorand vid Umeå universitet. Christine forskar om makt, funktionalitet och sexualitet och hur det hänger ihop. I avsnittet pratar vi om funktionsmaktsordningen och LSS och hur det påverkar människors rätt till sexuell hälsa, familjeliv och relationer. 

 

Christine_Bylund_komprimerad6rkl7.jpg

Christine Bylund, doktorand i etnologi vid Umeå universitet

 

#45 Minoritetsstress

#45 Minoritetsstress

December 15, 2021

Minoritetsstress kallas den stress som personer som bryter mot normer kan uppleva till följd av negativa erfarenheter och oro för att bli utsatt för till exempel våld och diskriminering. I det här avsnittet pratar vi med Hanna Wallensteen som är legitimerad psykolog och som ofta föreläser om minoritetsstress och rasism. Vi pratar med Hanna om hur människor påverkas av att leva med minoritetsstress och mötas av rasism i sin vardag. Hur påverkas människors sexualitet och relationer? Och hur kan vi skapa trygga vårdmöten både för personal och patienter?

Hanna_W_minibebro.jpg

Hanna Wallensteen

#44 PrEP

#44 PrEP

November 15, 2021

Preexpositionsprofylax, PrEP, är ett läkemedel som tas i förebyggande syfte för att inte få hiv. I Sverige har PrEP skrivits ut i några år nu, framförallt till män som har sex med män och som har en ökad risk att få hiv. 

I det här programmet pratar vi både med överläkaren Petra Tunbäck och "Peter" som berättar om sina egna erfarenheter av att använda PrEP. 

 

Petra_tunb_ck6fsrj.jpg

Petra Tunbäck, överläkare vid verksamheten för Hud- och Könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

#43 Lust i parrelationer

#43 Lust i parrelationer

October 15, 2021

Vad händer när sexbehovet i en relation är ojämn? När den ena partnern har en hög sexlust och den andra väsentligt lägre lust?

I det här avsnittet pratar vi med Hanna Möllås som är leg. psykoterapeut, barnmorska och sexolog och som ofta möter par där lusten och sexlivet inte fungerar. I programmet pratar vi om hur vi kan ställa frågor om lust, vad sensibilitetsträning är och när minskad lust är ett tecken på ohälsa som behöver utredas. 

 

Hanna_beskuren8who5.png

Hanna Möllås

#42 Säkrare sex

#42 Säkrare sex

September 15, 2021

Hur har man ett bra säkrare sex samtal med patienter? Och hur funkar en kondomeria? 

I det här avsnittet gästas vi av Per-Andreas Persson, sjuksköterska och sexolog på Sexualmedicinskt centrum, som nyligen skrivit en handbok om säkrare sex som riktar sig till vårdpersonal. 

Du hittar handboken Säker, säkrare, säkrast här

 

PAP_1_s_krare_sex6low6.jpg

Per-Andreas Persson, verksam både på Sexualmedicinskt centrum och Kunskapcentrum för sexuell hälsa

 

#41 SRHR-tolkar

#41 SRHR-tolkar

August 16, 2021

Slidkrans, samtycke, ickebinär och abort är några ord som är aktuella i tolksituationer där inte bara betydelsen av orden är viktigt utan även ordens laddning. Vad händer i vårdmötet om ett ord, när det tolkas får en negativ laddning, kanske till och med blir kränkande?

Det här avsnittet handlar om SRHR-tolkar. Vilken specifik kunskap de har och på vilket sätt SRHR-tolkar är nycklar för att låsa upp människors rättigheter till information, vård och service gällande sexuell- och reproduktiv hälsa. Gäster i programmet är Roshna Walee som är auktoriserad sjukvårdstolk och SRHR-tolk och Malin Askhamre, projektledare för utbildningen Tolkbart som utbildar SRHR-tolkar. 

Läs mer om SRHR-tolkar här

Roschna_komprimerad61lbn.jpeg Malin_komprimerad9cy4q.jpeg

Roshna Walee                                                Malin Askhamre

#40 Sex mot ersättning

#40 Sex mot ersättning

July 16, 2021

Sex mot ersättning handlar om att genomföra sexuella handlingar i utbyte mot någon typ av ersättning, till exempel pengar, mat, droger eller husrum. I det här programmet pratar vi om hur den allmänna hälsan och den sexuella hälsan kan påverkas och vilken hjälp som finns att få. Vi pratar också om hur viktigt det är att vidga bilden av vilka som säljer sex för att kunna fånga upp och hjälpa personer i behov av vård och stöd. 

Gäster är Catrin Schultz från Mikamottagningen och Eva Damberg från SMC Pilen på Sexualmedicinskt centrum. Båda möter varje dag personer som har erfarenheter av sex mot ersättning och sex som självskada. 

I programmet lyfts Nationell Metodstöd där du som yrkesverksam kan få vägledning och rådgivning gällande sex mot ersättning och människohandel: https://www.nmtsverige.se/

Eva_och_Cathrin9u5f3.jpg

Eva Damberg och Catrin Schultz.

#39 Könsstympning del 2

#39 Könsstympning del 2

June 15, 2021

Det här är andra delen om Könsstympning. Del 1 handlar om vad könsstympning är och vilka konsekvenser ingreppet kan ge. 

I det här avsnittet pratar vi om vilken hjälp som finns att få för de som har besvär. Vi pratar också om tystnadskultur, hur vi kan ställa frågor till patienter och hur avgörande ett bra bemötande är. Medverkar gör Cecilia Berger, gynekolog och biträdande överläkare vid Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. 

 

Cecilia_B_komprimerad9o6vp.jpg

Cecilia Berger. Foto: Ulf Sirborn

#38 Könsstympning del 1

#38 Könsstympning del 1

June 15, 2021

Varje år genomförs omkring 4 miljoner könsstympningar runt om i världen. De allra flesta ingreppen utförs utan någon som helst bedövning. Många utvecklar PTSD som följd.

Andra vanliga konsekvenser är svårigheter att kissa, ont vid mens, ont vid sex och psykosexuella problem. 

Gäst i programmet är Cecilia Berger, gynekolog och biträdande överläkare på Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm.

Det här är första delen av två avsnitt om Könsstympning. 

 

Cecilia_B_komprimerad9o6vp.jpg

Cecilia Berger. Foto: Ulf Sirborn

Podbean App

Play this podcast on Podbean App