Sex på arbetstid

#3 Snacka sex

April 16, 2018

Vad har sex med vården att göra? Och hur kan vi lära oss att inkludera frågor om sex och sexuell hälsa i vårdmötet?

Hälso- och sjukvården har i uppdrag att arbeta förebyggande men också bota och behandla ohälsa. Arbetssättet ska vara holistiskt, dvs ta hänsyn till hela människan. Och där ingår även den sexuella hälsan. Trots det saknar många vårdutbildningar sexologiska perspektiv och både patienter och vårdpersonal rapporterar om att frågor kring den sexuella hälsan ofta uteblir.

Sex på arbetstid tar hjälp av Suzann Larsdotter för att ta reda på varför den sexuella hälsan ofta förbises i vården och hur vi kan träna på att snacka om sex. Suzann är legitimerad socionom och sexolog och arbetar som sakkunnig på RFSU.  

snacka_sex_bild.jpg

Suzann Larsdotter i poddstudion.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App