Sex på arbetstid

#27 SEXIT

June 15, 2020

För några år sedan ledde smittspårningar av klamydia till olika hem för vård och boende, så kallade HVB. Man upptäckte då att en liten grupp ungdomar stod för en stor del av all klamydia. Det handlade om unga med stor sexuell ohälsa men som vården inte riktigt uppmärksammat tidigare. Den här upptäckten la grunden till SEXIT. 

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. I programmet medverkar Sofia Hammarström, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och doktorand vid Linköpings universitet. Sofia är en av grundarna till SEXIT och forskar även i projektet.

Här hittar du information om SEXIT:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/utbildningar/catch-up-sexit/

sofia.jpg

Sofia Hammarström, utvecklingsledare och doktorand

Podbean App

Play this podcast on Podbean App