Sex på arbetstid

#21 Sekundär traumatisering hos behandlare

December 17, 2019

Det här avsnittet handlar om sekundär traumatisering. Det innebär att behandlare, som i sitt arbete lyssnar på berättelser om trauman, utvecklar liknande symtom som sina patienter. Behandlare som arbetar med personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp löper större risk att drabbas än de som arbetar med andra typer av trauman. 

Lotta von Mentzer arbetar som barnmorska på SMC Pilen, en mottagning som är specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hon har även gjort en studie om behandlares upplevelser av samtalsbehandling med personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp.  

 

 lotta1.jpg

 Lotta von Mentzer

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App