Sex på arbetstid

#16 Varför en hbtq-diplomering?

June 11, 2019

Forskning visar att hbtq-personer som grupp har sämre psykisk och fysisk hälsa. Det är en konsekvens av diskriminering, osynliggörande och våldsutsatthet. Samtidigt är det många som skjuter upp eller helt undviker att söka vård pga rädsla att få ett dåligt bemötande. 

Hur kan verksamheter göra för att bli mer inkluderande och ge en likvärdig vård till alla? I dagens avsnitt medverkar Tanya Charif och Tommy Pherson. De är båda utbildare inom Västra götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet bemötande, hbtq-diplomeringen. 

 hbtq_diplomeringen_bild.jpg

 Tommy Pherson och Tanya Charif, båda utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App