Sex på arbetstid
#21 Sekundär traumatisering hos behandlare

#21 Sekundär traumatisering hos behandlare

December 17, 2019

Det här avsnittet handlar om sekundär traumatisering. Det innebär att behandlare, som i sitt arbete lyssnar på berättelser om trauman, utvecklar liknande symtom som sina patienter. Behandlare som arbetar med personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp löper större risk att drabbas än de som arbetar med andra typer av trauman. 

Lotta von Mentzer arbetar som barnmorska på SMC Pilen, en mottagning som är specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hon har även gjort en studie om behandlares upplevelser av samtalsbehandling med personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp.  

 

 lotta1.jpg

 Lotta von Mentzer

 

#20 Arbetsterapi

#20 Arbetsterapi

November 14, 2019

Många drabbas av skador eller sjukdomar som gör att man behöver hjälp att få sin vardag att fungera, till exempel med olika hjälpmedel. Detta sker ofta i samarbete med en arbetsterapeut.

I #20 träffar vi arbetsterapeuten och sexologen Stefan Balogh. För honom är sexualiteten en självklar del av arbetsterapin. Men det han möter är i första hand inte sexuella problem utan praktiska hinder för att vara sexuellt aktiv.

stefan3.jpg

Stefan Balogh, arbetsterapeut och sexolog

#19 Rätten till abort

#19 Rätten till abort

October 14, 2019

I Sverige har alla gravida haft rätt till fri abort i över 40 år. Statistiken visar att antalet aborter har legat på en konstant nivå. Men hur såg det ut innan 1975 då den nya abortlagstiftningen infördes?

Tillsammans med Lena Lennerhed, professor i idéhistoria och expert på aborträtten dyker vi ner i den svenska aborthistorien. Vi pratar också om så kallad samvetsfrihet eller vårdvägran och om hur abortmotståndet i Sverige och Europa ser ut idag.

I det här avsnittet fokuserar vi inte på de medicinska aspekterna av en abort, läs mer om det här: 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/graviditet/avbruten-graviditet/abort/

Lena_Lennerhed.jpg

Lena Lennerhed, professor i idéhistoria

 

#18 Neurologiska sjukdomar och skador

#18 Neurologiska sjukdomar och skador

September 18, 2019

Att få en neurologisk sjukdom eller skada påverkar stora delar av livet. Kroppen och dess funktioner förändras vilket gör att också sexualiteten ofta påverkas. Det kan till exempel bli svårt att få orgasm, man kan få minskad känsel eller tvärtom bli överkänslig. Det är också vanligt att få svårt att få stånd, få minskad lubrikation och minskad lust.

I det här avsnittet träffar vi Dorthe Skovgaard Forsell. Dorthe är specialistsjuksköterska och sexualrådgivare och hjälper personer med till exempel MS eller ryggmärgsskada att hitta nya vägar till lust och njutning. 

 

Dorthe_redigerad.jpg

Dorthe Skovgaard Forsell arbetar som sexualrådgivare på Neurologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

#17 Sex och funkis

#17 Sex och funkis

August 15, 2019

De flesta har frågor och funderingar om kropp, kärlek, sex och relationer. Men alla har inte någon att prata med och ibland är informationen man får inte tillräckligt begriplig.

Det här avsnittet handlar om sexualitet och normbrytande intellektuell funktion. Vad behöver vårdpersonal veta och hur gör man för att bli mer begriplig?

Vi tar hjälp av Jack Lukkerz  som har forskat om hur personal inom särskola och habilitering ser på sex och samlevnadsundervisning.

 

Jack_egen_bild.jpg     

Jack Lukkerz, socionom och auktoriserad sexolog.

#16 Varför en hbtq-diplomering?

#16 Varför en hbtq-diplomering?

June 11, 2019

Forskning visar att hbtq-personer som grupp har sämre psykisk och fysisk hälsa. Det är en konsekvens av diskriminering, osynliggörande och våldsutsatthet. Samtidigt är det många som skjuter upp eller helt undviker att söka vård pga rädsla att få ett dåligt bemötande. 

Hur kan verksamheter göra för att bli mer inkluderande och ge en likvärdig vård till alla? I dagens avsnitt medverkar Tanya Charif och Tommy Pherson. De är båda utbildare inom Västra götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet bemötande, hbtq-diplomeringen. 

 hbtq_diplomeringen_bild.jpg

 Tommy Pherson och Tanya Charif, båda utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. 

#15 Unga och lust

#15 Unga och lust

May 14, 2019

Vad händer i kroppen när vi känner lust och kåthet? Hur kan vi bekräfta och stötta unga i sin sexualitet utan att problematisera? I detta avsnitt av Sex på arbetstid svarar Fox Foxhage på våra frågor om lust och guidar oss i hur vi kan prata om ungas lust utan pekpinnar.

fox_bild.jpg

Fox Foxhage, kurator med psykoterapeutisk och sexologisk vidareutbildning.

 

#14 Våldtäkt

#14 Våldtäkt

April 17, 2019

Det här avsnittet handlar om vad som är viktigt att tänka på när man vårdar personer som blivit våldtagna. Vad händer när man söker akut efter ett övergrepp och hur ser samarbetet med polisen ut? Vad finns det för traumabearbetning och stöd för den som söker hjälp långt senare? Vi samtalar om hur vården ser ut idag i olika delar av landet och också hur den skulle kunna utvecklas. Gäst i programmet är Carina Iloson, gynekolog och överläkare.

Carina_Iloson.jpg

Carina Iloson, gynekolog och överläkare.

#13 Endometrios

#13 Endometrios

March 18, 2019

Endometrios är i dag klassat som en folksjukdom och i det här avsnittet pratar vi om varför det är så många som går länge utan diagnos och behandling vid endometrios och vad som behöver göras för att begränsa lidandet. Med i programmet är Åsa Österlund, fysioterapeut och kbt-terapeut på Capio Lundby närsjukhus och Karin Sundfeldt, gynekolog, överläkare och professor och en del av Endometriosteamet vid Sahlgrensa Universitetssjukhuset.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/endometrios

Och här hittar du en webbutbildning där du kan lära dig mer om endometrios: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum

Endometrios_Karin_och_sa.jpg

Karin Sundfeldt, gynekolog, överläkare/ professor och Åsa Österlund, fysioterapeut/kbt-terapeut.

 

#12 Sex och depression

#12 Sex och depression

February 19, 2019

En av fem kommer någon gång under livet att få en depression. Det här avsnittet handlar om hur den sexuella hälsan påverkas av att vara deprimerad. Vi pratar om lust, orgasmsvårigheter och läkemedelsbiverkningar tillsammans med Cecilia Dhejne, psykiater och klinisk sexolog vid Anova i Stockholm.

Cecilia_Dhejne.jpg

Cecilia Dhejne psykiater och klinisk sexolog.